envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


Wentylacja i klimatyzacja

Airzone, nowość w ofercie THERMOSILESIA, to innowacyjne rozwiązanie usprawniające pracę klimatyzacji kanałowej. System inteligentnego zarządzania wielostrefowego Airzone zapewnia niezależną dystrybucję powietrza, kontrolę i regulację temperatury w wielu odrębnych pomieszczeniach za pomocą jednego klimatyzatora.Thermosilesia AIRZONE LOGO

Kol6ejny raz w Komisji Europejskiej podejmowany jest temat ograniczenia emisji CO2 powstającej w wyniku eksploatacji czynników chłodzących i ponownie – z widocznym akcentem na przyspieszenie. Chodzi głównie o gazy fluorowane, czyli tzw. f-gazy. W skrócie można o nich powiedzieć, że są to substancje chemiczne wytworzone przez człowieka, które – po uwolnieniu do otoczenia – powodują przede wszystkim powiększanie się dziury ozonowej.

B145lisko dwa ostatnie lata to czas naznaczony dużą niepewnością i dynamiką nastrojów rynkowych. I chociaż rynek budowlany jako jeden z ostatnich zareagował na kryzys, to jego specyfiką jest także to, że jako ostatni może się odbudować przy ponownej koniunkturze. W dodatku, w obliczu różnych kryzysów i zawirowań finansowych, staje się on rynkiem spekulacyjnym. Efekt jest taki, że obecnie niemal każdy materiał budowlany drożeje z miesiąca na miesiąc. W ciągu ostatniego półrocza ceny w hurtowniach wzrosły nawet o kilkaset procent. Jest też problem z dostępnością materiałów. Trudno się zatem dziwić, że przy realizacjach coraz częściej szuka się alternatywy dla planowanych rozwiązań lub twardych argumentów w rozmowach z inwestorami.

123Na właścicielach zabytków spoczywa obowiązek opieki i troski o zachowanie obiektu w jak najlepszym stanie, a także w formie jak najbardziej zbliżonej do pierwotnej. Ochrona konserwatorska nie oznacza jednak braku szans na przeprowadzenie modernizacji i wprowadzenie w lokalu nowoczesny rozwiązań technologicznych. W artykule omawiamy procedury związane ze staraniami o zgodę na montaż klimatyzacji w budynku zabytkowym. Na przykładzie restauracji w Poznaniu prezentujemy także system klimatyzacji spełniający wymagania ochrony konserwatorskiej.

Centrala wentylacyjna może zapewniać nie tylko dokładne oczyszczenie dostarczanego powietrza, ale też optymalną temperaturę i wilgotność w pomieszczeniu. Utrzymanie tych warunków i sprawności działania centrali gwarantuje regularna wymiana oryginalnych filtrów Zehnder.9

Posiadanie zabytku to przywilej i powinność. Na właścicielach takich nieruchomości spoczywa obowiązek opieki i troski o zachowanie obiektu w jak najlepszym stanie, a także formie - jak najbardziej zbliżonej do pierwotnej. Nie oznacza to jednak braku szans na wprowadzenie komfortu termicznego lokalu czy innowacji technologicznych. Tego m.in. dowiedzieli się uczestnicy organizowanego przez THERMOSILESIA szkolenia: „Systemy klimatyzacji spełniające wymagania ochrony konserwatorskiej dla modernizowanych budynków zabytkowych”.3

20 09Ciągłe ryzyko zakażenia się nowym koronawirusem beta SARS-CoV-2 doprowadziło do intensywnych dyskusji w wielu krajach na temat sposobów ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusów w pomieszczeniach. Przyjrzyjmy się dotychczasowym wnioskom, które oprócz tego, że wskazują na zasadniczą rolę odpowiedniej wymiany powietrza, to umożliwiają także odpowiedni dobór i zwymiarowanie urządzeń wentylacyjnych.


 

pi