envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


Wywiady, opinie, polemiki

4

3Wywiad z Pawłem Lachmanem, prezesem zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła 

Dzień dobry Panie Prezesie! Na wstępie chciałam serdecznie podziękować, że znalazł Pan czas na udzielenie odpowiedzi w wywiadzie dla Polskiego Instalatora. Nie przedłużając, zacznę od pierwszego pytania: PORTPC (czyli Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła) powstała w styczniu 2011 r. Jaki był początkowy zamysł Organizacji, czyj to był pomysł i co udało się Państwu przez ten czas osiągnąć?
Paweł Lachman:
Bardzo dziękuję za możliwość rozmowy. Z redakcją „Polskiego instalatora" współpracujemy skutecznie od początku istnienia naszej organizacji i cieszy nas to, że udało nam się wspólnie zrealizować kilka działań np. akcję promocji pomp ciepła w gminach.

12

Od pewnego czasu w branży toczy się dyskusja na temat kierunku, w którym zmierza rynek urządzeń grzewczych? Czy będzie to rynek tradycyjnych kotłów zasilanych paliwami kopalnymi, czy rynek urządzeń grzewczych będzie należeć do instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii?

Tak postawione pytanie wydaje się być pytaniem retorycznym. Wyczerpalność zapasów paliw kopalnych jest faktem i nie da się tego obalić żadnymi teoriami spiskowymi, mówiącymi o niejasnych interesach bliżej nieokreślonych grup, mających swój interes w promowaniu energetyki odnawialnej kosztem dobra narodowego jakim jest węgiel. Tylko że tego węgla zaczyna w Polsce brakować.

Przebieg roku 2017 w branży instalacyjno-grzewczej był bardzo interesujący. Po pewnym załamaniu, a raczej spowolnieniu w miesiącach marzec/kwiecień, rok charakteryzował się dużą aktywnością zakupową zarówno w obszarze urządzeń grzewczych o małej mocy, ale także urządzeń średniej i dużej mocy. Rok 2017 był wyjątkowy dla całej branży instalacyjno-grzewczej w Polsce jako dla całości.

Pierwszy kwartał 2017 roku, jeśli chodzi o sprzedaż urządzeń grzewczych i elementów instalacyjnych, był raczej przeciętny i nie zapowiadał zwyżek, które pozwoliły na tak wysoki wynik sprzedaży w całym 2017 roku. W II i III kwartale nastąpił pewien szok wynikowy w sprzedaży praktycznie u wszystkich producentów, który spowodował pewne niedowierzanie i w rezultacie weryfikacje spływających z rynku informacji sprzedażowych. Było to spowodowane także dość dużą rozbieżnością wyników, jeśli chodzi o wysokość sprzedaży u producentów i u dystrybutorów. Powodowało to pewne niedowierzanie na rynku i wątpliwości, co do zbieranych informacji, co wymusiło weryfikacje danych bezpośrednio u graczy rynkowych, którzy praktycznie każdy z osobna potwierdzili osiągane wyniki. IV kwartał 2017 roku w branży był już spokojniejszy i wzrosty były traktowane jako zjawisko odzwierciedlające aktualną sytuację rynkową oraz jako możliwość wykorzystania potencjału do polepszenia wyników firm w całym 2017 roku.

5Obecnie mamy do dyspozycji coraz więcej instalacji produkujących prąd na niewielką skalę przy wykorzystaniu energii słonecznej czy wiatrowej. Służą one nie tylko zaspokojeniu potrzeb firm i samorządów, ale również gospodarstw domowych. Wytwarzana energia często jednak przekracza aktualne zapotrzebowanie, dlatego jej nadwyżki powinny być składowane w przeznaczonych do tego magazynach energii.

5028 września Inżynierowie Mazowsza obchodzili tegoroczny Dzień Budowlanych, wspólnie z pracownikami i studentami Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, w ich siedzibie.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Tomasz Żuchowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Anita Oleksiak – p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Elżbieta Lanc – wicemarszałek województwa mazowieckiego, Zbigniew Janowski – przewodniczący ZZ „Budowlani", Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes Zarządu Głównego FSNT-NOT wraz z sekretarzem Jackiem Kubielskim, Wiktor Piwkowski – sekretarz generalny Zarządu Głównego PZITB, prof. Zbigniew Kledyński − wiceprezes i prof. Zbigniew Grabowski – prezes honorowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; Robert Gieryło – p.o. dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej, prof. J. Rymsza − z-ca dyrektora Instytutu Budowy Dróg i Mostów, Roman Nowicki – były prezes Kongresu Budownictwa.

7Praktyczne zastosowanie przepisów dyrektywy ErP w istniejących budynkach wielorodzinnych wyposażonych w instalacje z gazowymi kotłami z zamkniętą komorą spalania już w chwili wdrażania dyrektywy ErP w Polsce, ponad dwa lata temu, budziło sporo wątpliwości wśród ekspertów branży instalacji. Kwestia ta nie została wyjaśniona.


 

pi