envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

AdvertisementInstalacje grzewcze

18 12W poprzedniej, pierwszej części cyklu (Polski Instalator 1-2/2024 [1]), omówiłem kilka pierwszych zakładek, jakie należy zdefiniować w danych ogólnych w programie Audytor SET 7.2, rozpoczynaj pracę nad projektem instalacji ogrzewczej. W tej części będziemy kontynuować, zamykając ten wątek i tym samym zamykając nasz „zarys wstępu do podstaw”.

▶ Kolejna zakładka ma nazwę „Armatura”. Dane, jakie należy w niej uzupełnić, pokazano na rysunku 1.

18 12W cyklu omówiłem tematykę doboru zaworów bezpieczeństwa do instalacji ogrzewczych. Podałem wymagania formalne i wskazówki praktyczne, a także przywołałem zapisy normatywne. Rozważania teoretyczne uzupełnia kilka przykładów obliczeniowych, pokrywających większość przypadków, jakie można spotkać w rzeczywistości. W pierwszej części skupimy się na omówieniu podstaw teoretycznych zasady działania i doboru tych urządzeń. W kolejnych częściach zaprezentujemy procedurę ich doboru, prezentując przykłady obliczeniowe, a także narzędzia komputerowe, ułatwiające ten proces.

Co to jest pętla wodna z pompą ciepła (WLHP)

WHLP to skrót od Water Loop Heat Pump – czyli system grzania i chłodzenia dla budynków w oparciu o małe pompy ciepła. Ten system jest już znany na świecie od ponad 50 lat.

Układ WLHP (rys 1) składa się przede wszystkim ze źródła ciepła (np. kocioł gazowy), źródła „chłodu” (np. wieża chłodnicza) oraz małych pomp ciepła. Wszystkie te urządzenia znajdują się na jednej pętli – są wpięte w jeden układ. Pompy ciepła typu powietrze/woda transportują ciepło, lub chłód wygenerowane w pomieszczeniach do wody płynącej w pętli. W zależności od tego, czy pompa ma za zadanie obniżyć, czy podwyższyć temperaturę w pomieszczeniu, to odpowiednio dostarcza energii cieplnej do pętli, lub „chłodzi” tą wodę.01 05

22Jako odpowiedzialny producent działający w branży grzewczej wiemy, że stopniowe odchodzenie od paliw kopalnych jest procesem nieuniknionym i dodatkowo ściśle i coraz bardziej restrykcyjnie regulowanym przepisami unijnymi dotyczącymi energochłonności i emisyjności budynków, ale najważniejsze, żeby został on przeprowadzony w sposób zrównoważony i zapewniający bezpieczeństwo energetyczne odbiorcom. Równie ważne jest przejście do miksu energetycznego, który pozwoli uniknąć monopolu jednej technologii. Taki monopol mogłoby spowodować m.in. zaburzenia w dostawach wybranych urządzeń i problemy w zapewnieniu dostatecznej ilości nośników energii do ich zasilania.

4Ze względu na rosnące koszty energii, optymalizacja jej zużycia w budynkach staje się ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Skutecznym rozwiązaniem, poprawiającym wydajność systemów grzewczych nawet o 15% jest równoważenie hydrauliczne. Jego prawidłowe wdrożenie może stanowić pewne wyzwanie dla instalatorów, zwłaszcza w eksploatowanych już obiektach. Firma Taconova oferuje szeroką gamę produktów z tego obszaru, charakteryzujących się łatwym i szybkim montażem. Co jednak powinni wiedzieć wykonawcy i projektanci instalacji na temat równoważenia hydraulicznego? Oto kilka istotnych wskazówek.

18 12Rozpoczynamy cykl poświęcony projektowaniu instalacji HVAC. Prezentować będziemy zagadnienia teoretyczne, ale także praktyczne aspekty ich realizacji. Analizy prezentować będziemy na znanych i powszechnie używanych aplikacjach wspomagających projektowanie instalacji HVAC, a także na analizach rzeczywistych przypadków, relacji z uruchomień i regulacji instalacji w obiektach budowalnych, itp. Cykl rozpoczynamy od omówienia podstaw definiowania ogólnych parametrów wejściowych do projektowania instalacji ogrzewczych, na przykładzie programu Sankom Audytor SET 7.2. 

9 02Rynek kotłów kondensacyjnych wciąż zmierza w kierunku maksymalnej redukcji śladu węglowego – w związku z zieloną transformacją oraz coraz większą świadomością inwestorów. Jednym ze sposobów na dostarczanie ekologicznego ciepła jest produkowanie urządzeń zasilanych wodorem. Jak rozwija się technologia związana z kotłami, które docelowo mają być zasilane „paliwem przyszłości”?


 

pi