envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


Instalacje grzewcze

Bufory ciepła bufory1wykorzystywane są w różnych sytuacjach i układach, głównie wtedy, gdy konieczne jest krótkotrwałe (do kilkunastu godzin) zmagazynowanie ciepła. Na rynku dostępnych jest wiele typów tych urządzeń o odmiennej konstrukcji – w zależności od ich przeznaczenia i powierzonych im zadań. W artykule postaram się wskazać konkretne sytuacje, w których zalecane jest zastosowanie bufora ciepła, oraz zasadnicze kryteria doboru jego pojemności i typu.

Najnowsze rozwiązanie techniczne Zehndenowemoduly1ra – moduły aktywujące Fleximo, to sposób na to, by niemal każdy konwencjonalny sufit metalowy, czy to wykonany w systemie sufitów zamkniętych, czy też podwieszanych paneli sufitowych, zamienić w sufit grzewczo-chłodzący o wysokiej efektywności energetycznej. Oczywiście, konstrukcja nośna sufitu musi być   przystosowana do dodatkowej masy modułów.

Któż z nas nie spotkał s39ię w swojej pracy z problemem braku odpowiedniego regulatora do układu grzewczego? – Dziś problem ten można jednak stosunkowo łatwo pokonać. Pojawienie się mikrokontrolerów, a potem ich masowa produkcja – bo trzeba wiedzieć, że udział mikrokontrolerów na rynku półprzewodników obecnie kilkukrotnie przekracza udział mikroprocesorów – oraz niska cena sprawiły, że zbudowanie własnego regulatora jest na wyciągnięcie ręki dla wszystkich zainteresowanych. Może więc warto rozpocząć własną przygodę z mikrokontrolerami?

A152nalizując rozwój technologii sterowania dopływem ciepła do pomieszczeń ze źródła ciepła, przedstawiłem (w „PI” 1-2/2021) dość popularny sposób regulacji temperatury kotła lub temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatów. Gdy temperatura była zbyt niska, taki termostat zwierał styki i załączał źródło ciepła. Narodziny techniki komputerowej dały nam jednak zupełnie nowe możliwości. Na rynek wkroczyły regulatory cyfrowe, a także tzw. standardy komunikacji i protokoły przesyłu danych. W branży HVAC są one wykorzystywane w automatyce budynkowej, która pozwala na integrację wszystkich podłączonych urządzeń.

Wyniki III kwartału 2021 dla branży instalacyjno-grzewczej były na ogół bardzo pozytywne, pomimo problemów z dostawą surowców i podzespołów do produkcji urządzeń grzewczych i elementów instalacji. Pozytywny trend z poprzednich kwartałów został jednak osłabiony, z powodu coraz gorszej dostępności towaru. W zależności od grup produktowych czy kanałów dystrybucji, poziom wzrostu i spadku sprzedaży był różny, a ogólnie rynek instalacyjno-grzewczy w III kw. 2021 był rynkiem niewykorzystanych szans, gdzie popyt przerastał podaż.166

117Jednym z głównych zagrożeń dla sprawności instalacji grzewczej i działania urządzeń jest kamień kotłowy. Dlatego też istotnym zadaniem instalatora jest zbadanie, czy parametry wody są optymalne oraz czy warto zainstalować urządzenie zmiękczające wodę.

Woda w domowej instalacji musi być zgodna z normami, które kwalifikują ją jako bezpieczną do spożycia, a te dopuszczają twardość wody aż do 500 mg CaCO3/l (3,3-28°dH). Zwykle woda płynąca w rurach ma twardość od 8 do 21°dH, choć na niektórych obszarach wartość ta jest wyższa. Woda z kranu jest więc zdrowa dla ludzi, ale niekoniecznie dla sprzętów domowych, instalacji i urządzeń grzewczych.

64Poprzednie dwa artykuły z naszego cyklu były poświęcone regulacji temperatury ogrzewania podłogowego oraz zabezpieczeniu grzejnika przed przegrzaniem dla układów z jedną pętlą grzewczą. Pozwoliło to w możliwie prosty sposób omówić funkcje poszczególnych elementów składowych samych układów regulacji. Jednak w praktyce układy takie wykonywane są najczęściej dla wielu pętli grzewczych, czyli wielu grzejników. W tej części zajmiemy się więc regulacją temperatury oraz regulacją hydrauliczną układów wielopętlowych. Temat dopełnią porady praktyczne w zakresie regulacji tego typu instalacji.


 

pi