envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


Instalacje grzewcze

33Zmiany w prawodawstwie unijnym (oraz adekwatne zmiany w polskich regulacjach) mające na celu ograniczenie emisji CO2 i wzrost efektywności energetycznej budynków skłaniają do postawienia prostego pytania: jak te ambitne cele realizować w sposób bezpieczny i przystępny finansowo dla wielu użytkowników? Wydaje się, że znaczącą rolę mogą tu odegrać m.in. kolektory słoneczne, wykorzystywane zasadniczo do ogrzewania budynków, a nie tylko do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz współpracujące w układzie hybrydowym z innym źródłem energii cieplnej.

2W poprzednich artykułach z cyklu o kogeneracji omówiliśmy zagadnienia związane z opłacalnością stosowania modułów kogeneracyjnych oraz poznaliśmy sposoby hydraulicznego włączenia tych urządzeń w instalację grzewczą obiektu. Kolejnym ważnym tematem jest podłączenie urządzenia kogeneracyjnego do sieci elektrycznej. Zamyka on nasz krótki cykl, mamy jednak nadzieję, że dla Czytelników jest to dopiero wstęp do bliższego zapoznania się z technologią kogeneracji.

14W swoim kolejnym cyklu poświęconym regulacji układów ogrzewczych* omówię tematykę urządzeń i armatury współpracującej z grzejnikami podłogowymi w zakresie najczęściej spotykanych rozwiązań instalacyjnych układów regulacyjnych.

titanioNasz Dział Wdrożeń i Rozwoju opracował innowacyjne typoszeregi elektronicznych pomp obiegowych marki Circula: pompy Mercurio oraz pompy Titanio. Rozwiązania te idealnie wpisują się w koncepcję nowoczesnych, energooszczędnych instalacji, a zarazem są odpowiedzią na różnorodne wyzwania związane z ich komfortowym funkcjonowaniem i obsługą.

7Kontynuujemy cykl artykułów poświęconych kogeneracji. Po omówieniu kwestii związanych z opłacalnością zastosowania tej technologii w konkretnych uwarunkowaniach (link do artykułu poniżej) czas zająć się zagadnieniami dotyczącymi projektowania układu. Do wyboru mamy wiele wariantów, jeśli chodzi o miejsce i sposób podłączenia modułu kogeneracyjnego do systemu. Nasza decyzja w tym zakresie przede wszystkim będzie się przekładać na sprawność układu, ale ważne mogą być także inne kryteria. W artykule prezentujemy kilka wybranych rozwiązań.

1Jedną z podstawowych zalet systemu ogrzewania podłogowego jest możliwość zapewnienia najlepszych, spośród wszystkich w praktyce stosowanych rozwiązań instalacyjnych, warunków komfortu cieplnego dla człowieka. Czasem mówi się również o korzystnych wskaźnikach ekonomicznych, przejawiających się w obniżonych, w stosunku do klasycznych grzejników konwekcyjnych, rachunkach za zużytą energię. Jak jest naprawdę i jakie faktycznie są zalety i wady tego systemu? – O tym można poczytać w pracach [2-5]. W tym artykule skupimy się na systemach sterowania grzejnikami podłogowymi z punktu widzenia aspektów ekonomicznych.

1aArtykuł jest kontynuacją cyklu poświęconego regulacji hydraulicznej instalacji ogrzewczych w kontekście ich efektywności i komfortu użytkowego. W poprzednich odcinkach cyklu* poruszyłem zagadnienia teoretyczne związane z urządzeniami służącymi do statycznego i dynamicznego równoważenia hydraulicznego. W tym artykule zaprezentuję obliczenia praktyczne doboru wybranych urządzeń i ich parametrów oraz ekonomiczne efekty ich stosowania.


 

pi