envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

AdvertisementInstalacje grzewcze

18 12W artykule przybliżam zagadnienia związane z rozwiązaniami systemowymi do wykonywania grzejników podłogowych – począwszy od klasyfikacji takich grzejników, poprzez elementy składowe systemów, aż po wybór materiałów wykończeniowych. Przedstawiam przy tym przykładowe rozwiązania w zakresie stosowanych produktów oraz główne wytyczne i zalecenia, których warto jest się trzymać przy projektowaniu i realizacji „podłogówki”.

18 12W artykule omawiam termostatyczne zawory mieszające do instalacji ciepłej wody użytkowej – z punktu widzenia pełnionych przez nie funkcji i konkretnych zastosowań. Przedstawiam możliwe warianty lokalizacji tego typu zaworu oraz rozwiązania stosowane w celu umożliwienia dezynfekcji termicznej instalacji. Wskazuję również na podobieństwa i różnice między termostatycznymi zaworami mieszającymi dedykowanymi do instalacji c.w.u. a tymi, które są polecane do instalacji centralnego ogrzewania.

18 12Instalacja ogrzewcza, w tym jej elementy i urządzenia, przewidziane są na bezawaryjną pracę przez długi czas, czasem nawet przez kilkadziesiąt lat. Wykonując i odbierając instalację, mało kto myśli o jej zmianie czy modernizacji. Jednak, jak mówi znane przysłowie – życie to jest to, co nam się przytrafia, gdy planujemy coś innego. Podobnie jest z instalacjami i jej urządzeniami. Przyjrzyjmy się zatem, jaki wpływ na grzejniki instalacji ogrzewczej mogą mieć różne zabiegi renowacyjne i modernizacyjne, zarówno te odnoszące się do przegród budynku, jak i do samej instalacji.

18 12W artykule omówiłem zagadnienia związane ze stosowaniem inhibitorów korozji i płynów instalacyjnych, dedykowanych do instalacji HVAC. Wskazałem powody, dla których preparaty te powinny być stosowane i wymieniłem ich rodzaje, wraz z pokazaniem typowych produktów rynkowych.

18 12Kurki kulowe, chociaż ich historia jest dość długa i sięga XIX wieku, stosowane są powszechnie od znacznie krótszego czasu. Wybór tych urządzeń na rynku jest naprawdę bardzo duży. Szeroki obszar zastosowań determinuje ich podział na wiele typów i wariantów, ponadto różnią się one pod względem materiału konstrukcyjnego i zasadniczych parametrów. Przyjrzyjmy się zatem ich cechom, zaczynając jednak od sprecyzowania nomenklatury.

18 12Pompy obiegowe są dziś nieodzownych elementem każdej instalacji, w której zapewnione ma być krążenie czynnika. I chociaż zarówno w instalacji ogrzewczej, jak i w instalacji ciepłej wody użytkowej (mowa o przewodach cyrkulacyjnych) jest to możliwe bez użycia pompy, to jednak z punktu widzenia ogółu właściwości użytkowych, niezawodności i sterowalności zastosowanie pompy będzie zdecydowanie korzystniejsze. W artykule omówię wybrane aspekty doboru pomp obiegowych do instalacji ogrzewczych w ujęciu praktycznym, aczkolwiek nie obędzie się bez odrobiny teorii, bo, jak mówił Kurt Lewin – Nie ma nic bardziej praktycznego, niż dobra teoria.

18 12W artykule, posługując się m.in. przykładem obliczeniowym dla konkretnego przypadku, omawiam tematykę równoważenia hydraulicznego instalacji ogrzewczej po jej doposażeniu i zmianach. Wskazuję, jakie parametry pracy instalacji wówczas się zmieniają i w jakim zakresie, a także jakie urządzenia w istniejącej instalacji mogą być użyte do zapewnienia równowagi hydraulicznej zmodernizowanego lub/i rozbudowanego systemu.


 

pi