envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


14bLudzie często marnują wodę. Dzisiaj dodatkowym czynnikiem, poza ekologią, który dopinguje odbiorców wody do jej oszczędzania jest aspekt ekonomiczny.

Coroczne podwyżki cen powodują wzrost rachunków za wyprodukowanie i dostarczenie wody. Zły stan sieci i instalacji wodociągowych w budynkach może znacząco wpływać na koszty związane z doprowadzeniem tego medium do końcowego odbiorcy. Co możemy zrobić, aby obniżyć rachunki za wodę?

Jednym z wielu przyborów sanitarnych, który pochłania duże ilości wody jest pisuar. Jest on niezbędnym wyposażeniem każdej toalety publicznej. Są jednak konstrukcje, które prawie w ogóle nie wymagają do ich spłukiwania wody wodociągowej.14c

Pisuary bez wody

Wynalazcą pisuarów bezwodnych jest pochodzący z Austrii Wilhelm Beetz. W roku 1883 opatentował swój wynalazek o nazwie Urinol, który stał się podstawą do skonstruowania pisuarów bez wody. W latach późniejszych opatentował i rozpoczął produkcję pisuarów bezwodnych. Pisuary Uridian® działają bez wody i prądu – instalacje wodne i elektryczne zasilające elektrozawory są zbędne. Do podłączenia i poprawnego funkcjonowania urządzenia wystarczy jedynie podejście kanalizacyjne ø50 mm. W konsekwencji powoduje to zmniejszenie kosztów wtórnych utrzymania w pełnej sprawności przyboru sanitarnego przez brak zakłóceń w funkcjonowaniu, wyeliminowanie uszkodzeń elektrozaworów oraz brak wydatków serwisowych.

Zasada działania pisuaru

15a

1. Przekrój pisuaru


Zasada działania jest podobna do idei Wilhelma Beetz. W pisuarze znajduje się specjalny syfon nazywany blokaderem zapachu. Jest wypełniony specjalnym oleistym płynem o nazwie Urilock®, który skutecznie blokuje gazy i zapachy mogące przedostać się z instalacji kanalizacyjnej. Jest szczelną, pływającą na powierzchni barierą dla zapachu moczu. Od góry blokader zamknięty jest pokrywą, w której wycięte są na obwodzie 4 otwory. Są tak dobrane wielkością, aby przepływający mocz nie „porwał” za sobą płynu tworzącego blokadę do instalacji kanalizacyjnej. Spowalnia to przepływ uryny, dając gwarancję skutecznej blokady zapachu. Mocz spływa do blokadera po gładkiej powierzchni pisuaru, a następnie przez ciecz zabezpieczającą do instalacji kanalizacyjnej. Większość grzybów i bakterii rozmnaża się w środowisku wodnym. Badania przeprowadzone w Niemczech, udowodniły, że na powierzchni „suchego” pisuaru nie rozwijają się grzyby. Pozostają jedynie bakterie w ilości mniejszej niż na powierzchni pisuarów spłukiwanych tradycyjnie. W pisuarach bez wody mają one bardzo ograniczoną możliwość rozwoju. Płyn zamykający jest produktem biologicznym, który nie wchodzi w reakcje chemiczne i praktycznie nie ulega zużyciu. Blokader zapachów wypełniony tym płynem w pisuarze o nazwie Cadet wystarcza na około 5000-7500 użyć. Konstrukcje pisuarów o nazwie Standard/Admiral, U’nic oraz SitDown na około 25 000 razy (korzystanie przez użytkownika z przyboru). System konstrukcyjny zamknięcia nie ma uszczelek ani części mechanicznych, które podlegają zużyciu lub wymagają okresowej wymiany. Dzięki temu nie ma odpadów oraz nie trzeba części serwisowych.

15b

Czyszczenie blokadera zapachu

Osady moczu zbierają się na dnie blokadera, zatykając odpływ cieczy. W momencie, kiedy Uri-lock® zaczyna się wydostawać na powierzchnię pokrywy (kolorowa oleista ciecz) przez otwory na obwodzie a mocz odpływa powoli, blokader należy oczyścić. Te zjawiska są sygnałem, że osady z moczu zatkały odpływ z pisuaru. Podczas tego procesu płyn zabezpieczający oraz mocz spływają do kanalizacji. Po usunięciu osadów moczu blokader należy ponownie napełnić płynem zabezpieczającym w odpowiedniej ilości wskazanej w instrukcji serwisowej (0,3 litra na 1 napełnienie). Uzupełnianie płynu zabezpieczającego podczas normalnej pracy pisuaru jest zbędne.

Codzienna pielęgnacja sanitariatu

Pisuary wykonane są z ceramiki lub polistyrenu GFK wzmocnionego włóknem szklanym w technologii, zapewniającej gładkość powierzchni – ogranicza ona do minimum osadzanie się uryny na powierzchni.

Codzienna pielęgnacja pisuaru polega na usuwaniu zanieczyszczeń zewnętrznych poprzez spryskanie specjalnym płynem, wyszczotkowaniu i umyciu wodą dekielka zamykającego oraz wytarciu suchą szmatką całej powierzchni sanitariatu.

Atest higieniczny i przepisy prawne

Polska jest jedynym krajem w Europie, który reguluje prawnie konieczność spłukiwania pisuarów. Zapis jest stary i pochodzi z „lat otwartych toalet”, kiedy to walczono z dziurą w podłodze. Od wielu lat „Standard pisuarów” jest ogólnym dobrem higieny społecznej zakorzenionym w świadomości społecznej. Obecnie chodzi o oszczędzanie wody.

Obowiązujące obecnie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy rozdział 4. Ustępy stwierdza, co następuje:§27.1 Zainstalowane w ustępach miski ustępowe i pisuary powinny być spłukiwane bieżącą wodą oraz podłączone do kanalizacji.2. Ustępy powinny być wyposażone w instalację i urządzenia przeznaczone do utrzymania wymagań higieniczno sanitarnych.

Wymagania określone w §27 załącznika nr 3 do omawianego rozporządzenia odnoszą się do misek ustępowych i pisuarów przeznaczonych dla pracowników zakładów pracy (za spełnienie tych wymagań odpowiedzialność ponosi pracodawca). Wymagania te nie mają zastosowania do ww. urządzeń przeznaczonych dla klientów centrów handlowych, czy osób przebywających na stadionach, w teatrach, kinach itp. obiektach, jeśli nie są pracownikami tych placówek.23 listopada 2011 r. został złożony wniosek do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do Departamentu Prawa Pracy przez firmę CAIS Handels GmbH z Austrii o zmianę istniejącego zapisu na: §27.1 Zainstalowane w ustępach miski ustępowe i pisuary wodne powinny być spłukiwane bieżącą wodą, a pisuary bezwodne powinny być zamknięte zaporą olejową lub inną. Miski ustępowe i pisuary powinny być podłączone do kanalizacji.

W piśmie z dnia 14 grudnia 2011 r. (DPR–I-V–4102–892–WL/2010) skierowanym do producenta pisuarów Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej obiecuje, iż przesłana propozycja zmiany §27 ust. 1 załącznika nr 3 do wymienionego wyżej rozporządzenia zostanie rozważona podczas najbliższej nowelizacji.

15c

2. Bezwonny pisuar z wymiennym syfonem

...pełna wersja artykułu w PI 1/13


 

pi