envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawanfoskonf20 maja 2016 r. o godzinie 10 w Warszawie przy ul. Rejtana 16 odbędzie się Ogólnopolska Konferencja „Szanse i bariery rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce".

 

Konferencja ma na celu propagowanie dobrych praktyk w zakresie energetyki prosumenckiej, a także wypracowanie tez i założeń, którymi należy się kierować przy wspieraniu małych i mikro instalacji na terenach nisko zurbanizowanych. Konferencja posłuży wymianie doświadczeń z zakresu prac naukowych i dobrych praktyk oraz opracowaniu założeń rozpowszechniania energetyki prosumenckiej.
Konferencja będzie miejscem do wyrażenia opinii na temat możliwości produkcji energii na własne potrzeby gospodarstw domowych i JST. Będzie także okazją do wskazania źródeł finansowania inwestycji w zakresie małych i mikro instalacji OZE, pokazania dobrych praktyk w zakresie inwestycji oraz wskazania niewłaściwych procedur inwestowania w tego typu urządzenia. Omówione zostaną także kwestie związane z barierami społecznymi oraz sposobami ich rozwiązania w zakresie instalacji OZE.
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik objął wydarzenie honorowym patronatem.

Prelegenci:

  • dr inż. Jarosław Osiak, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
  • dr Grzegorz Gałek, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
  • dr Dawid Marczak, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
  • dr inż. Dariusz Czekalski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • mgr inż. Michał Sikora, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dodatkowe informacje na stronie www.mikroinstalacje.edu.pl

Formularz rejestracyjny proszę wypełnić i przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
ul. Olszewska 12,
00-792 Warszawa
z dopiskiem Konferencja „Świadomy Prosument”

Konferencja organizowana w ramach realizacji projektu „Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach niskozurbanizowanych” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło: NFOŚiGW


 

pi