envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

AdvertisementSzanowni Państwo

Pogarszają się wskaźniki w budownictwie – według GUS w październiku 2022 r. wskaźnik koniunktury w tym sektorze kształtował się na poziomie minus 22,1, podczas gdy we wrześniu br. było to minus 19,1. Sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za roboty budowlano-montażowe. Szefowie firm budowlanych przewidują ograniczanie zatrudnienia. Prognozowany jest także wzrost cen robót budowlano-montażowych. Główne bariery to wzrost kosztów materiałów, zwiększanie presji płacowej, trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników, niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej, niejasne oraz niespójne i niestabilne przepisy prawa. Nawet optymiści nie liczą na szybką poprawę sytuacji, choć mają nadzieję, że ustabilizuje się ona w 2023 r., dzięki czemu stopniowo poprawi się ogólna kondycja branży.

No cóż, choć wspomniane bariery dotyczą również branży instalacji, to jej specyfika daje dodatkowe powody do optymizmu. Przede wszystkim istotne ograniczenie nowych inwestycji w budownictwie dziś w jakimś stopniu jest rekompensowane na tzw. rynku wymian czy modernizacji, szczególnie w odniesieniu do urządzeń grzewczych i odnawialnych źródeł energii. I wydaje się, że nadal tak będzie. Inwestycjom u indywidualnych klientów sprzyja np. program „Czyste Powietrze” – pomimo że w ostatnim czasie odnotowano w nim spadek liczby wniosków o dofinansowania, to od przyszłego roku szykuje się nowa odsłona programu, która daje nadzieję na wzrost zainteresowania beneficjentów. Zarówno małe, indywidualne przedsięwzięcia, jak i te większe, dla podmiotów gospodarczych i instytucjonalnych, z pewnością napędzają także rosnące ceny paliw i energii, choć w niektórych przypadkach ograniczeniem jest niepewność uzyskania wsparcia finansowego ze środków unijnych. Motorem działań, szczególnie dla branży grzewczej, będą również wyzwania planu REPowerEU, o których szerzej piszemy w tym wydaniu, w wywiadzie z Pawłem Lachmanem, prezesem zarządu PORT PC. Z kolei branża wodno-kanalizacyjna ma przed sobą wdrażanie, wraz początkiem 2023 r., wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, co oznacza masowe inwestycje również w istniejących budynkach. Pomimo barier, warto zatem zachować optymizm.

 

Zapraszam do lektury Joanna Jania,
redaktor naczelna „PI”

Z ŻYCIA BRANŻY

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

Instalacje grzewcze

INSTALACJE SANITARNE


 

pi