envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement2012 03 22a

Poniżej pokazujemy błędy popełniane w trakcie realizacji inwestycji i już podczas eksploatacji systemów kominowych. Niezgodne z przepisami postępowanie prowadzi do wadliwego funkcjonowania, a nawet wykluczenia z dalszej eksploatacji takiego systemu. Dla własnego dobra należy zawsze korzystać z usług i fachowego doradztwa profesjonalnych firm.


„Przewody wentylacyjne” wyprowadzone na strychu
Przewody aluminiowe mające rzekomo wentylować pomieszczenia na niższych kondygnacjach wprowadzono w jeden „pion techniczny”, wyprowadzono na strych i zakończono redukcjami z tworzywa sztucznego. Taki „system wentylacji” nie ma prawa działać zarówno pod względem obowiązujących przepisów jak i praw fizyki (fot. 1.2-1.4).

2012 03 24aWnętrza przewodów kominowych: spalinowych i wentylacyjnych
Widoczne w ujęciach kamery kominowej wnętrzna przewodów wentylacyjnych pokazują:
◗ nieprawidłowe podłączenia rur spiroflex (fot. 2.1),
◗ nawisy zaprawy i przewężenia (fot. 2.2 i 2.4),
◗ montaż „na siłę” wkładu kominowego (fot. 2.3),
◗ usunięcie części elementów wentylacyjnych (pustaków ceramicznych Ø150) w celu zamontowaniu rury kanalizacyjnej (fot. 2.5),
◗ nieszczelności na łączeniach pustaków wentylacyjnych (fot. 2.6 do 2.12).

Zasmołowanie kominów
Widoczne na zdjęciach wycieki smoły są skutkiem palenia niesezonowanym (mokrym) drzewem. Tak zniszczony komin nie nadaje się do dalszej eksploatacji, a usunięcie smoły i zapachu, jaki się wydziela, jest bardzo trudne i kosztowne (fot. 3.1 do 3.6).

Wyprowadzenie wylotu przewodu spalinowego z gazowego urządzenia grzewczego przez ścianę zewnętrzną
Wyprowadzenie jest niezgodne z wymogami w tym zakresie, jakie stawiają Warunki Techniczne oraz Polskie Normy (dla kotłowni gazowych oraz dla kominów) (fot. 4.1).

2012 03 26„Nasada” na przewód dymowy
Wykonana „nasada” na przewód dymowy to rura z tworzywa sztucznego (kanalizacyjna), która nie jest przystosowana do pracy jako wylot przewodu dymowego. Takie przedłużenie przewodu dymowego zastosowano prawdopodobnie w celu uniknięcia zassania dymu do sąsiednich przewodów wentylacyjnych. Wyloty przewodów wentylacyjnych też są niezgodne z w/w normami (fot. 5.1).

„Przewody wentylacyjne” wyprowadzone nad dach
„Przewody wentylacyjne” aluminiowe wyprowadzone ponad dach wprowadzono w jeden „pion techniczny”, obudowano skrzynią z desek i zakończono daszkiem. Taki „system wentylacji” nie spełnia wymogów żadnych przepisów Prawa budowlanego (fot. 6.1. i 6.2).

...pełna wersja artykułu w PI 3/12


 

pi