envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 WarszawaStefan Przeworski

 

PI 2013-06-20-1 dW artykule przedstawię wpływ niektórych, dość ciekawych aspektów eksploatacji instalacji na koszty energii. W założeniu artykuł ten nie ma być jednak rodzajem poradnika. Ma pokazać specyficzne spojrzenie na wspomniane kwestie.

(...) Wydawać by się więc mogło, że zrobiono już wszystko, co możliwe, aby obniżyć koszty energii. Sprawdźmy więc, czy w procesie eksploatacji można zaoszczędzić jeszcze więcej.

Aby uprościć sprawę i nie powtarzać pewnych pojęć, wprowadźmy dla potrzeb niniejszego artykułu kilka skrótowych definicji.

Energetyk – osoba lub zespół osób odpowiedzialnych za eksploatację instalacji i koszty mediów. W domu jednorodzinnym może to być jego właściciel, w dużym biurowcu czy na osiedlu mieszkaniowym zespół osób z odpowiednim podziałem kompetencji. Nie interesuje nas schemat organizacyjny, ale czynności, które taka osoba czy osoby wykonują.

Energia – w obszarze naszego zainteresowania znajdzie się problem obniżenia jej kosztów. Interesuje nas zarówno zużycie energii elektrycznej, jak i cieplnej dostarczanej z sieci zewnętrznej czy też z lokalnej kotłowni, bo każda z tych postaci energii kosztuje i to dużo, a my szukamy obniżki kosztów.

Regulator – regulator pogodowy, czyli urządzenie dopasowujące temperaturę wody wychodzącej do obiegu grzewczego do warunków zewnętrznych. Nieistotne, czy steruje on węzłem c.o. zasilanym z sieci zewnętrznej, czy lokalną kotłownią gazową lub olejową – jeżeli pracuje nieprawidłowo, ponosi się zbędne koszty.

Mamy również obiekt, którego instalacje zostały zaprojektowane i wybudowane zgodnie z obowiązującymi obecnie wyśrubowanymi wymaganiami dotyczącymi zużycia energii. Potwierdzeniem tego jest świadectwo energetyczne. (...)

 

Instalacja c.w.u.

Tu można zrobić stosunkowo najmniej, bo ciepła woda musi mieć określone parametry, a użytkownicy będą zużywać jej określoną ilość. Jedynym polem do działania jest czas dostępności ciepłej wody. I to „energetyk” musi zdecydować, czy ciepła woda musi być dostępna 24 h na dobę i 7 dni w tygodniu. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym – bezwzględnie tak, ale w budynku jednorodzinnym – niekoniecznie, zwłaszcza gdy nie ma w nim małego dziecka. Warto zastanowić się nad przerwą np. w godz. 24-6 rano oraz 9-15, gdy wszyscy domownicy są w pracy lub w szkole. Podobną kwestię powinien rozstrzygnąć np., „energetyk” biurowca, który pracuje tylko w dni robocze w określonych godzinach, oczywiście uwzględniając potrzeby ekip porządkowych i pracowników ochrony. Ważny jest przy tym aspekt kosztów technicznych: jeżeli do wyłączeń/włączeń wykorzysta się funkcje już istniejącej automatyki, nie ma problemu, ale gdy potrzebna jest dodatkowa aparatura, należy się zastanowić, czy oszczędności energii pokryją w rozsądnym czasie koszt modyfikacji automatyki?

 

Instalacja c.o.

W naszych rozważaniach skupimy się na klasycznych instalacjach centralnego ogrzewania. Podstawowym urządzeniem decydującym o jakości ich pracy jest regulator. Obecnie stosuje się prawie wyłącznie regulatory cyfrowe. Urządzenia te już bardzo dawno osiągnęły „dojrzałość”, bo gdy porówna się możliwości zaawansowanych regulatorów sprzed 15-20 lat i obecnych, to nie znajdzie się wielkiej różnicy. Owszem, poprawiono przetworniki pomiarowe analog-cyfra, rozbudowano możliwości komunikacyjne włącznie ze zdalnym nadzorem i programowaniem przez internet, wprowadzono bardziej przyjazne interfejsy użytkownika, ale nie zmienił się podstawowy zasób funkcji i nastaw służących do ich realizacji. W instrukcjach programowania „starych” regulatorów można przeczytać o wielu ciekawych funkcjach i związanych z nimi opcjach. Czy dzisiaj umiemy ich wszystkich użyć we właściwy sposób? Niestety, „energetyk” często ma z tym kłopot, choć już dawno zostały one przewidziane w postaci opcji i nastaw umożliwiających ich usunięcie.

Swoistą porażką dla „energetyka” jest sytuacja, gdy niezależnie od temperatury otoczenia ¾ okien w budynku jest uchylonych. Świadczy to o przegrzewaniu pomieszczeń i gdy ma się trochę wyobraźni, można zobaczyć ulatniające się przez okna złotówki. Skąd się wzięło przegrzanie, skoro projekt był dobry, a podstawowe nastawy regulatora są zgodne z projektem?

(...)

 

Czytaj więcej w PI 6/2013. Kup go

 


 

pi