envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


Doradca energetyczny

CJP II rys. 1Obiekty sakralne, podobnie jak te użyteczności publicznej, coraz częściej są wyposażane w zaawansowane technologicznie, przyszłościowe rozwiązania, które pozwalają zracjonalizować koszty ich eksploatacji. Świetnym przykładem takiego przedsięwzięcia jest wykonanie węzła ciepła i chłodu z zastosowaniem kogeneracji – w opcji trigeneracja, w Centrum Jana Pawła II w Krakowie „Nie lękajcie się”.

sur21Wraz z nadejściem 2016 r. spodziewaliśmy się istotnej poprawy jakości programów dla domów jednorodzinnych oferowanych przez NFOŚiGW. Jak jest w połowie 2016 r? Trudno to dziś do końca ocenić (co już samo w sobie jest wymowne), ale o euforii z pewnością trzeba zapomnieć, żeby nie powiedzieć – coś się kończy. Zresztą, przyjrzyjmy się szczegółom.

klub logoPrzeglądając obliczenia w świadectwach charakterystyki energetycznej czy audytach energetycznych, często spotykam się z niepoprawnym liczeniem współczynnika przenikania ciepła U dla stropu pod nieogrzewanym poddaszem. Po rozważaniach na temat sposobu liczenia powierzchni Af („PI” 2/2016), zajmijmy się zatem kolejnym detalem przygotowania świadectw.

 

klub logoNowelizacja metodologii sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej wprowadziła istotną, ale, jak sądzę, niedostrzeżoną przez część środowiska zmianę w sposobie liczenia powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza (Af ). Jak oceniać to nowe wymaganie?

gabrysiakAby sprawdzić jakość wykonania instalacji HVAC warto sięgnąć po narzędzie, jakim jest termowizja. Pozwala ona na obiektywną ocenę oraz pomaga w udoskonalaniu rozwiązań projektowych, a przede wszystkim umożliwia skontrolowanie rzeczywistego stanu technicznego instalacji.

 

klub logo

O znaczących zmianach merytorycznych w audycie, wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 września 2015 r., pisał już dość szeroko Marek Mickaniewski w poprzednim numerze Polskiego Instalatora. Chciałbym się jednak skupić na aspektach towarzyszących wejściu w życie wspomnianego rozporządzenia i pewnych „drobiazgach”. Zaniepokoił mnie bowiem sam tryb wprowadzania tych przepisów, a także swoista niefrasobliwość czy też mała precyzja ustawodawcy.

calculator-428301 1280Na początku 2016 r. planowane są pierwsze konkursy o dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dla Osi Priorytetowej 3 – Gospodarka Niskoemisyjna. Fundusz Termomodernizacji i Remontów, według komunikatu z 06.10.2015 r., dysponuje jeszcze 104,7 mln zł na premie termomodernizacyjne. Dlatego serwisy przetargowe obfitują w ogłoszenia dotyczące wykonania audytów energetycznych. Ale uwaga – taki audyt musi być zgodny z najnowszymi przepisami, aby nie został odrzucony podczas weryfikacji.


 

pi