envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

AdvertisementProblem zanieczyszczania powietrza w Polsce obecny jest od dłuższego czasu. Patrząc na statystyki, plasujemy się na 24. miejscu na świecie pod względem średniego rocznego stężeniu pyłu PM 2,5. Rząd i samorządy starają się zaradzić sytuacji, m.in. wprowadzając w najbardziej zanieczyszczonych województwach uchwały antysmogowe, zakazując tym samym palenia węglem czy korzystania ze starych kotłów. Zgodnie z nowym rozporządzeniem użytkownicy są zobligowani do wymiany kotłów na te nowocześniejsze, piątej klasy. Co jednak z kominem, czy w tym wypadku należy go poddać modernizacji?81
Dokładnie rok temu ukazało się rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Wprowadziło ono normy emisyjne, jakie muszą spełniać nowo sprzedawane kotły na węgiel i drewno. Realizacja uchwały ma doprowadzić do poprawy jakości powietrza w danym regionie, a tym samym przyczynić się do poprawy zdrowia mieszkańców i zapewnić im większy komfort życia. Rodzi to jednak wiele komplikacji nie tylko dla firm z branży węglowej, ale i dla użytkowników.

O ochronie środowiska, jak i o własnych oszczędnościach, należy myśleć już na etapie planowania budowy domu. Jest to idealny moment na dobranie odpowiedniego rodzaju ogrzewania, który nie będzie wiązało się z emisją trujących spalin. Co jednak w sytuacji, w której musimy przystosować obecną instalację w już wybudowanym domu do obowiązujących norm? Przy wymianie kotła na urządzenie nowej generacji w większości przypadków musimy dostosować komin do warunków, jakie stawia nowa technologia. Stare urządzenia grzewcze nie są tak sprawne jak nowoczesne, zatem duża część ciepła zawartego w spalinach ulatuje z nich do atmosfery. W tego typu kominach spada temperatura spalin, występują wahania temperatury (skoki), w konsekwencji pojawia się wilgoć, która w połączeniu z kwasami zawartymi w spalinach (najczęściej przy ekogroszku) generuje powstanie agresywnego kondensatu.
Komin współpracujący z nowoczesnym kotłem spełniającym normy piątej klasy musi być odporny na wspomniane zjawiska, czyli musi być przystosowany do pracy na i na mokro, pracować w podciśnieniu (kiedy spaliny wydostają  się w sposób grawitacyjny) i w nadciśnieniu (spaliny tłoczone przez wentylator kotła), odporny na pożar sadzy i działanie agresywnego kondensatu. Winien mieć również odpowiednią średnicę, dostosowaną do danego urządzenia grzewczego.
W oparciu o te wszystkie przesłanki, jak powinniśmy poprawnie dostosować nasz stary komin do nowoczesne go kotła? W tego typu sytuacjach najczęściej mamy do czynienia z kominem ceglanym. W pierwszym etapie należy sprawdzić jego stan – czy posiada odpowiednią średnicę oraz czy jest drożny.

82Gdy średnica jest odpowiednia
Najprościej i najczęściej w tym przypadku montujemy do komina wkład kominowy, który powinien być wykonany ze stali kwasoodpornej o grubości 10 mm (można zamontować wkład z cieńszych blach, jednak wówczas żywotność takiego wkładu jest znacznie krótsza). Właściwy wkład powinien posiadać certyfikat i mieć widoczne oznaczenia producenta oraz być zamontowany zgodnie z instrukcją montażu producenta. W kominie ceglanym można również zamontować rury ceramiczne, które będą bardziej trwałe od rur stalowych. Tego typu wkład ma na celu zabezpieczyć komin przed wilgocią, agresywnym kondensatem i uszczelnić go na całej długości.

83Gdy średnica jest za mała
Możemy zwiększyć średnicę komina poprzez frezowanie. Polega to na usunięciu niewielkiej części cegły, zaokrąglającw ten sposób kształt komina. Nie każdy komin można powiększyć, musi n a to pozwalać jego stan techniczny i geometria. W tak przygotowany kanał możemy już zamontować odpowiedni wkład jak poprzednio. Jeśli nie mamy możliwości przebudowania istniejącego komina, należy wykonać montaż nowego. Do wyboru użytkownicy mają szybki w montażu izolowany komin stalowy mocowany do elewacji, bez konieczności wykonania fundamentu lub budowę prefabrykowanego systemu kominowego z rurą ceramiczną. Drugie rozwiązanie jest znacznie bardziej opłacalne dla inwestora. Pomimo dłuższego czasu montażu i konieczności wykonania dodatkowych prac (tj. fundamenty), prefabrykowany system kominowy jest najtrwalszym rozwiązaniem, objętym wieloletnią gwarancją i zapewniającym właściwą pracę naszego nowego kotła. 
Dobór średnicy do urządzenia grzewczego ma olbrzymie znaczenie, za mała średnica nie pozwoli na prawidłową pracę urządzenia grzewczego, a za duża (co zdarza się nagminnie) ma wpływ na nadmierne zużycie opału, zmniejsza sprawność urządzeń grzewczych i przyczynia się do wzrostu emisji pyłów.

Autor: Dariusz Pilitowski – dyrektor
ds. rozwoju w firmie
Jawar


 

pi