envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

ok PI baner PI 30 lat

Advertisement


20Zehnder stosuje w swoich systemach wentylacyjnych, centralnych i decentralnych, krzyżowo- przeciwprądowy wymiennik ERV (entalpiczny). To właśnie on umożliwia przekazywanie energii cieplnej oraz wilgoci pomiędzy dwoma strumieniami powietrza. Entalpiczny wymiennik ciepła można w prosty sposób i w dowolnej chwili zamontować w centralach wentylacyjnych firmy Zehnder.

21Zadaniem wymiennika ERV firmy Zehnder jest odzysk energii, zarówno tej cieplnej, jak i utajonej, ze strumienia powietrza wywiewanego, która w normalnym przypadku byłaby tracona, a następnie przekazanie tej energii z powrotem do wlatującego świeżego strumienia powietrza. Co więcej, wymiennik ERV zabezpiecza przed przenoszeniem w powietrzu wentylacyjnym zapachów, gazów i skażeń. Długi cykl żywotności osiąga przy stałej wydajności.

Jakie korzyści przynosi wymiennik entalpiczny?
Wymiennik ERV firmy Zehnder – ze względu na wysoki poziom odzysku ciepła (do 85%) i wilgoci (do 70%) – zapewnia komfortowy klimat wnętrza. Odzysk wilgoci to zarówno poprawa jakości powietrza w pomieszczeniach, jak i dodatkowy odzysk energii cieplnej zawartej w parze wodnej, usuwanej w przypadku stosowania standardowego wymiennika ciepła.

Wilgoć jest przekazywana w postaci pary wodnej poprzez dyfuzję ze strony wysokiego ciśnienia pary do strony niskiego ciśnienia pary, dzięki czemu entalpiczny wymiennik ciepła firmy Zehnder nadaje się idealnie do użytkowania przez cały rok, zarówno w rejonach o klimacie zimnym, jak też ciepłym i wilgotnym.
Zimą zapobiega wysuszaniu ogrzanego powietrza i ogrzewa zimne powietrze pobierane z zewnątrz. Dzięki odzyskowi wilgoci do temperatury -5°C nie jest konieczne zabezpieczenie przed mrozem, co pozytywnie wpływa na wydajność energetyczną.

! Zimą wymiennik ERV firmy Zehnder pozwala na nawet 70% odzysku wilgoci z ogrzanego powietrza wywiewanego, czego efektem jest realny wzrost wilgotności w pomieszczeniach o około 10% i zapewnienie w nich korzystniejszego mikroklimatu.

W okresie letnim następuje wymiana wilgoci w kierunku od powietrza nawiewanego do wyrzucanego, co powoduje zmniejszenie wilgotności w pomieszczeniach i znacznie zwiększa komfort przebywania w nich.

22Wysoka higiena dzięki opatentowanej membranie
Opatentowana membrana polimerowa Microban zapewnia wysokie standardy higieniczne wentylacji realizowanej przy wykorzystaniu wymiennika ERV firmy Zehnder. Umożliwia ona przenikanie pary wodnej między przepływającym powietrzem doprowadzanym i wywiewanym. Zapobiega natomiast przedostawaniu się mikroorganizmów. Dodatkowo zapobiega rozwojowi bakterii i pleśni.

! Materiał stosowany w wymiennikach ERV firmy Zehnder jest odporny na osiadanie i przenikanie bakterii oraz grzybów, nie przepuszcza zapachów, a do tego przystosowany jest do czyszczenia wodą.

W efekcie entalpiczny wymiennik ciepła Zehnder pomaga efektywnie zarządzać ciepłem, skutecznie regulować poziom wilgotności w pomieszczeniach, a przy tym spełnia najwyższe wymagania dotyczące higieny.


 

pi