envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

AdvertisementPrawo i finanse

writing-1149962 640Należycie sporządzona umowa jest dla każdego przedsiębiorcy kluczowym zabezpieczeniem. Aby odzwierciedlała rzeczywistą wolę stron i zarazem była kompletna pod względem formalnym, nie wystarczy znajomość tylko ogólnych postanowień umownych.

paragraph-1005411 640Kiedy możliwość polubownego wyegzekwowania należności okaże się nieskuteczna, pozostaje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. W zależności od tego, jakimi dowodami potwierdzającymi wierzytelność dysponujemy i jaka jest wartość roszczenia, sprawę możemy skierować do postępowania zwykłego, nakazowego, upominawczego lub uproszczonego.

binding-contract-948442 640Wielu właścicieli firm zdaje sobie sprawę, że dochodzenie wierzytelności przed sądem to dla nich istotny problem, głównie ze względu na przewlekłość postępowania. Bywa, że jest to element taktyki pozwanego, mającej na celu odwleczenie prawomocnego wyroku i egzekucji roszczenia. Dodatkowo istnieje ryzyko zmiany sytuacji prawnej i majątkowej pozwanego w trakcie procesu, co uniemożliwi spełnienie roszczeń. Jak temu zapobiec?

320 240 0 PARAGRAFKażdy przedsiębiorca, aby uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z brakiem płatności za wykonaną usługę, powinien uzyskać informacje o swoich kontrahentach. Ograniczy to ryzyko braku płatności i ułatwi ewentualną przyszłą windykację dłużnika. Gromadzenie danych powinno być procesem stałym: poczynając od pierwszych rozmów i przygotowania oferty, poprzez negocjacje warunków sprzedaży, podpisanie umowy, aż do zakończenia współpracy.

fot pKażdy chce, aby współpraca z kontrahentem układała się wzorowo – daje to satysfakcję i korzyści z dobrze wykonanej umowy. W większości realizowanych inwestycji nie ma większych problemów z zapłatą należnego wynagrodzenia, ale zdarzają się i takie, gdy inwestor z różnych przyczyn odmawia wypłaty. Dlatego zawsze trzeba zabezpieczać swoje interesy.

obligoW następstwie nowelizacji z dniem 25.12.2014 r. w Kodeksie cywilnym kompleksowo zostały uregulowane uprawnienia i obowiązki wynikające z rękojmi i gwarancji jakości, mające zastosowanie do wszystkich kupujących i sprzedawców. Jednocześnie utraciły moc ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, a także o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

targi artW następstwie nowelizacji z dniem 25.12.2014 r. w Kodeksie cywilnym kompleksowo zostały uregulowane uprawnienia i obowiązki wynikające z rękojmi i gwarancji jakości, mające zastosowanie do wszystkich kupujących i sprzedawców. Jednocześnie utraciły moc ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, a także o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.


 

pi