envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

AdvertisementInstalacje sanitarne

9F1A7018 9Pod koniec sierpnia bieżącego roku miała miejsce druga awaria kolektora przesyłowego ścieków sanitarnych pod Wisłą w Warszawie. Pod względem skali zniszczeń była ona zdecydowanie większa niż ta z 2019 r. Jak twierdzi prof. dr hab. inż. Stanisław Rybicki, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki  Politechniki Krakowskiej, z powodu skomplikowanej sytuacji obiektu inżynierskiego w Warszawie, analiza przyczyn awarii będzie wymagała wielu miesięcy pracy.

Profesor Rybicki, który stanie na czele komisji badającej przyczyny awarii, dodał, że jednoznaczne wnioski muszą być poprzedzone dłuższym okresem szczegółowych badań, zaś sama komisja nie może działać pod presją czasu.

 

29Instalacja wody użytkowej to jeden z najważniejszych elementów wyposażenia technicznego budynków. Trudno bowiem wyobrazić sobie codzienne życie bez możliwości korzystania z bieżącej wody. Komfort to jednak nie wszystko! Równie ważnym zagadnieniem, a może nawet najważniejszym, jest bezpieczeństwo użytkowe. Chodzi oczywiście nie tylko o kwestie uwarunkowane parametrami technicznymi instalacji, ale również o zagadnienia sanitarne i zdrowie użytkowników instalacji.

25Oddanie do użytku instalacji wody pitnej wiąże się ze ściśle określoną procedurą dotyczącą m.in. próby ciśnieniowej, płukania i dezynfekcji. Jeżeli wymagania w tym zakresie nie zostaną spełnione, inwestor ma prawo żądać usunięcia usterek oraz wynikającego z nich skażenia mikrobiologicznego na koszt wykonawcy instalacji.

3Bezproblemowy i sprawny transport czynnika wewnątrz i na zewnątrz budynków jest kluczowy dla nowoczesnych inwestycji nastawionych na wysoką efektywność, komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo.

7Wprowadzenie obowiązku wystawiania krajowej oceny i weryfikacji stałości i właściwości użytkowych dla pomp do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU, poz. 1233) – wywołało duże poruszenie w całej branży.

24Stworzona w technologii SACP wielowarstwowa rura Uni Pipe PLUS jest nie tylko uniwersalna, ale także wygodna w zastosowaniu dzięki zwiększonej elastyczności i plastyczności. Jednorodna, wytłaczana warstwa aluminium, pozbawiona szwów połączeniowych sprawia, że instalację z tych rur układa się szybko oraz jest ona odporna na działanie niekorzystnych warunków, jak korozja czy wysokie ciśnienie.

37„Jasny gwint!” – to powszechne, choć niesprawiedliwe, powiedzenie o znaczeniu negatywnym, w którym głównym bohaterem jest gwint, świadczy jednak o popularności użytecznego wynalazku z IV w p.n.e. Skądinąd są także relatywnie bardziej pozytywne skojarzenia, takie jak: „pociągnąć z gwinta”, co w tłumaczeniu oznacza „napić się z butelki”. Wracając do meritum – sprawdźmy, co o gwincie dziś wiadomo w kontekście instalacji.


 

pi